Sorumluluk sigortası bir hava aracının kaybından veya hasarından doğan finansal kayıplara karşı sigorta teminidir.
Zorunlu sorumluluk sigortası olup, bir kazadan doğan Üçüncü Şahıslara ve yolculara olan hasar ve kayıpları teminat altına alır.
Kaza sigortası: Kaza sigortası, kaza kurbanlarının veya herhangi bir yasal varisin,sigortalı tarafından tesbit edilen sigorta meblağının derhal ödenmesinin teminatıdır.
İş sorumluluk sigortası, iş sahiplerine,mülkiyet hakkı olanlara,kiralayanlara, bakım sağlayıcılarına, uçuş okullarına, havaalanlarına, havameydanlarına, ve hangar mal sahiplerine, teknik veya operasyona ait hatalardan doğan zararları tazminat olarak öder.
Havayolu (asılı yük dahil olmak üzere), kara, ve deniz yoluyla taşınan malların sigortalanmasıdır.
Sigortanın bu tipi, hastalık veya bir kazanın sonucu olarak pilotların ruhsatının iptalinden doğan kayıplara karşı olan koruyucu sigortadır.

İhtiyacınızda risklerinize karşı sigorta ...

Hudson Sky, İsviçre ve uluslararası sigorta piyasasında, uluslararası olarak tanınan Lloyd's standartları gereğince Havacılık sanayiine sigorta temin eder.
 

 


Dostça baski. Kotasyon talebi.
 HUDSON SKY SA – Home
deutsch. english. türkçe.